Richtlijnen doorverwijzen

NOG richtlijnen voor doorverwijzen naar Koninklijk Visio*

 

Wanneer doorverwijzen?

De patiënt ervaart beperkingen op een of meerdere vlakken zoals: ontwikkeling, school, algemene dagelijkse levensverrichtingen, oriëntatie en mobiliteit, opleiding/werk, maatschappelijk en sociaal leven, psychosociale aspecten zoals angst en depressie (in bredere zin de ICF-domeinen) waarbij het visuele functioneren een belangrijke oorzaak is. Bespreek in dat geval verwijzing met de patiënt en/of ouders/begeleiders. 

Indien verwijzen (nog) niet geïndiceerd is, wijs de patiënt dan in ieder geval op de website van Visio. Verwijs altijd indien de patiënt/ouders ernstige knelpunten ervaart of wanneer er vragen zijn over mogelijke indicatie (diagnose) voor begeleiding op school of dagverblijf. In het kader van preventie is tijdig verwijzen cruciaal, zowel bij volwassenen als kinderen of mensen met meervoudige beperkingen. 

Onderstaande indeling is een praktische handreiking voor de verwijzer. Indien de patiënt voldoet aan een (of meerdere) van onderstaande beschrijvingen, verwijs dan door naar Visio: 

 • Mensen met een neurologische of neurodegeneratieve aandoening (bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel (NAH), CVA, MS, ziekte van Parkinson) of het vermoeden daarvan met gevolgen voor het visuele functioneren.
 • Mensen met meervoudige beperkingen bij een ontwikkelingsstoornis en of status na perinatale schade (of het vermoeden daarvan) die gevolgen heeft voor het visuele functioneren (bijvoorbeeld: cerebrale visuele stoornis (CVI) of genetische oorzaken van slechtziendheid). Dit ongeacht leeftijd en ontwikkelingsniveau. 
 • Mensen met functionele visusklachten en psychosociale/emotionele klachten gerelateerd aan het zien.
 • Mensen met een specifieke hulpvraag gelinkt aan het visueel functioneren (bijvoorbeeld lezen, lopen, fietsen, autorijden).
 • Mensen bij wie het visuele functioneren (in de afgelopen periode) sterk is afgenomen. 

Verwijs in elk geval bij: 

 • visus < 0,3 (voor volwassen en kinderen ouder dan 4 jaar) en/of
 • leesvisus <0,25 of bij kinderen met problemen met accommodatie
 • wanneer een additie van S. +4,00 of meer nodig is voor het lezen
 • gezichtsveld < 30 graden
 • er sprake is van hemianopsie/kwadrantanopsie
 • er sprake is van binoculaire (peri-)centrale uitval

Wie mag verwijzen?

Voor de zorg van Visio hebben cliënten een verwijzing nodig van hun medisch specialist. Een huisarts kan alléén in het geval van een heraanmelding verwijzen. Vul hiervoor het digitale verwijsformulier in of uw eigen verwijsformulier uploaden.

Neem bij vragen gerust contact op met het Cliëntservicebureau via 088 585 85 85 of info@visio.org.

*Gebaseerd op - FMS Richtlijn Visuele beperkingen – verwijzing en revalidatie (18-12-2020) 

In deze richtlijn worden de volgende richtlijnen aangehaald:

Video "Het belang van doorverwijzen" - Bekijk op YouTube