Richtlijnen doorverwijzen

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft een richtlijn opgesteld voor verwijzing naar revalidatie en ondersteuning bij visuele beperkingen.

Verwijzing is in elk geval mogelijk bij:

  • een gezichtsscherpte van 0,3 of minder
  • een gezichtsveld van 30 graden of minder
  • hulpvragen waarvoor onvoldoende mogelijkheden bestaan in de reguliere oogheelkundige praktijk, ongeacht visus of gezichtsveld
  • complexe hulpvragen of complexe problematiek. Complexe hulpvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over werken of autorijden 
  • een combinatie met andere factoren zoals niet-aangeboren hersenletsel, lichthinder, verminderde cognitieve vermogens of slechthorendheid

Wie mag verwijzen?

Voor de zorg van Visio hebben cliënten een verwijzing nodig van hun medisch specialist. Een huisarts kan alléén in het geval van een heraanmelding verwijzen. Vul hiervoor het digitale verwijsformulier in of download het verwijsformulier en vul het in op papier. U kunt ook uw eigen verwijsformulier uploaden.

Neem bij vragen gerust contact op met het Cliëntservicebureau via 088 585 85 85 of info@visio.org.

Video "Het belang van doorverwijzen" - Bekijk op YouTube