Belang medische gegevens

Mensen komen op verschillende manieren bij Visio terecht. Bij Visio werken we altijd op basis van medische gegevens.

De mogelijkheden

Vaak zijn de medische gegevens al bekend wanneer een cliënt bij Visio binnenkomt. Als dat nog niet het geval is, kan de cliënt zelf de medische gegevens opvragen. In alle gevallen is het zeer belangrijk dat de gegevens zo snel mogelijk worden verstrekt.

Dan kan Visio bepalen:

  • of de cliënt tot de doelgroep behoort
  • of aanvullend onderzoek nodig is voor revalidatie of begeleiding
  • hoe de vraag van de cliënt het best kan worden beantwoord 

Neem bij vragen gerust contact op met het Cliëntservicebureau via 088 585 85 85 of info@visio.org.